Μελέτη δείχνει ότι το μοτίβο ξεκλειδώματος είναι τόσο προβλέψιμο, όσο τα απλά passwords

Μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την Marte Løge, απόφοιτη του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Τεχνολογίας και Επιστημών, δείχνει ότι οι χρήστες του Android επιλέγουν μοτίβα ξεκλειδώματος, που είναι πολύ εύκολα για τους άλλους να τα μαντέψουν.

Στην μελέτη, συμπεριλήφθηκαν 4000 μοτίβα και ανακαλύφθηκε ότι το 77% από αυτά ξεκινούσαν από τις τέσσερις γωνίες, ενώ το 44% από αυτά ξεκινούσαν από την πάνω, αριστερή γωνία. Φυσικά, όσο περισσότεροι οι κόμβοι ή αν θέλετε τα σημεία στην δημιουργία ενός μοτίβου, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των συνδυασμών και επομένως τόσο πιο δύσκολο είναι για κάποιον να μαντέψει το μοτίβο ξεκλειδώματος.

Ο μέσος όρος των σημείων που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη ήταν πέντε, που σημαίνει ότι το συγκεκριμένο μοτίβο κλειδώματος είχε 1 στις 7152 πιθανότητες. Ένας μεγάλος αριθμός χρηστών επέλεξε τέσσερις κόμβους, που σημαίνει ότι το μοτίβο ισοδυναμούσε με μία στις 1624 πιθανότητες. Οι χρήστες ωστόσο που επέλεγαν οκτώ ή εννέα κόμβους είχαν ένα μοτίβο που βρισκόταν ανάμεσα σε περισσότερους από 140 χιλιάδες συνδυασμούς.

H Marte Løge ζήτησε από όσους συμμετείχαν στην μελέτη να σχηματίσουν τρία μοτίβα. Το ένα ήταν υποτίθεται για τον τραπεζικό τους λογαριασμό, το ένα ήταν για μία εφαρμογή αγορών και το άλλο απλώς για να ξεκλειδώσουν το κινητό τους.

Το μοτίβο με τέσσερις κόμβους χρησιμοποιήθηκε περισσότερο, τόσο από άντρες όσο και από γυναίκες, ακολουθούμενο από ένα μοτίβο με πέντε κόμβους. Αν και τα μοτίβα με οκτώ ή εννέα κόμβους έχουν τους ίδιους περίπου πιθανούς συνδυασμούς, για κάποιον λόγο, οι περισσότεροι προτιμούσαν ένα μοτίβο με εννέα κόμβους. Όπως έχουν αποδείξει άλλες μελέτες, όπως υπάρχουν εύκολα passwords (“1,2,3,4,5,6,7”, “Password”, “Letmein” κ.ά) έτσι και στην περίπτωση των μοτίβων, χρησιμοποιούνται εύκολοι συνδυασμοί, όπως αυτοί που αντιπροσωπεύουν το σχήμα ενός γράμματος του αλφαβήτου. Η Marte Løge επίσης ανακάλυψε ότι οι νεαρότεροι άντρες είναι ικανότεροι στο να δημιουργούν περισσότερο πολύπλοκα μοτίβα και λέει πως για να δημιουργηθεί ένα επιτυχημένο μοτίβο ξεκλειδώματος, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μεγάλος αριθμός σημείων, που να περιλαμβάνει διασταυρώσεις, ενώ οι χρήστες θα πρέπει να απενεργοποιήσουν την επιλογή “make pattern visible”.